Arbetsrätt i praktiken

Chefsutbildning i arbetsrätt i praktiken

En bra chefsutbildning innehåller bland annat hur du arbetar med arbetsrätt i praktiken. Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare är väl reglerat och kallas för individuell arbetsrätt. Sedan finns också regler kring relationen mellan arbetstagare- och arbetsgivarorganisationer, vilket går under benämningen kollektiv arbetsrätt. Du som chef har ansvar för din personals anställning och de villkor som är förknippade med den. Det är därför viktigt att du följer de lagar och avtal som gäller. Observera att lagarna inom arbetsrätten oftast är tvingande, till din personals fördel. Du kan till exempel inte avtala om sämre villkor än vad lagen säger och det gäller även om medarbetaren går med på dessa.

Arbetsrätt i praktiken – en chefsutbildning som ger trygghet

Du har säkert hört talas om den svenska modellen inom arbetsrättsområdet. Det betyder att de flesta av villkoren mellan arbetstagare och arbetsgivare styrs av villkoren i det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Vår chefsutbildning om arbetsrätt i praktiken tar bland annat upp att det är du som chef som ansvarar för att ni följer gällande kollektivavtal. Villkoren kan ofta vara mer generösa i avtalet än vad lagstiftningen säger. Ta dig därför tid att läsa och förstå vad avtalet säger. Exempel på saker som ofta regleras i kollektivavtal är arbetstid, semester, löneutveckling och förmåner. Detta är viktiga saker för både företaget och den anställde och det är bättre att göra rätt från början än att behöva rätta efteråt. Öka ditt förtroende som chef och gå en chefsutbildning som ger dig kunskap om arbetsrätt i praktiken.

Arbetsrätt i praktiken | Kursinnehåll

Arbetsrättens lagar
Anställningsavtal, anställningsform mm
Uppsägningar
Avskedanden
Turordningsregler vid arbetsbrist
Integritet – kontroll av medarbetare
Förhandlingsskyldighet
Informationsskyldighet
Diskrimineringslag
Uppsummering av kursen

Arbetsrätt i praktiken

Arbetsrätt i praktiken