Bygga team

Bygga team – en chefsutbildning med dynamik

Chefens ansvar för att bygga team som är väl fungerande och framgångsrika kan ibland kännas tungt att bära. Vårt råd är att du går en chefsutbildning inom ämnet så kommer du att känna dig betydligt mer säker i din roll som teambyggare. Du behöver bland annat ha kunskap om gruppdynamik, rollfördelning och gruppens olika faser. Är du chef för en grupp som är ganska ny och där medlemmarna inte känner vare sig varandra eller dig? Då är första steget att lära känna varandra. Kom ihåg att du är den gemensamma faktorn för det nya teamet. Ditt ansvar att svetsa samman gruppen är därför stort och du behöver kunskap för att veta hur du ska göra, annars kan gruppen bli osäker och trevande. En osäker grupp presterar sämre än ett team där alla roller är klara och målet tydliggjort. Att arrangera en avspark, som symboliserar starten för det nya teamet, är en bra idé och du som chef för laget har ansvaret för att detta sker.

Chefsutbildning i att bygga team

När du har kommit en bit in i ditt ledarskap för teamet kommer du förmodligen se att mindre subgrupper bildats. Kollegor har en tendens att gruppera sig, kanske för att deras arbetsuppgifter gör att de jobbar mer tillsammans med varandra än med övriga gruppmedlemmar. Det är inte fel att dessa grupper i gruppen bildas, men var vaksam på om undergrupperna blir alltför starka. Risken finns då att de glömmer sitt uppdrag, nämligen att verka tillsammans som ETT team. I din uppgift att bygga team ingår att få alla att dra åt samma håll. En chefsutbildning ger dig kunskap om vad som är viktigt för teamet och du lär dig metoder för att hela tiden behålla gruppens mål i sikte.

Bygga team | Kursinnehåll

Med fokus på teamet
Målstyrning
Gruppens värderingar och identitet
Motivera teamet
Spelregler och att dra åt samma håll
Teamkultur
Gör inte allt själv – delegera!
Att ta beslut – chefens ansvar
Gruppdynamik, gruppeffektivitet, grupprocesser
Min, din och andras roll i teamet
Kommunikation ska vara tydlig
Coacha grupper – coacha individer
Osämja i gruppen – lösningar

Bygga team framgångsrikt

Bygga team – chefsutbildning