apr 19

Chefsutbildning i medarbetarsamtal

Chefsutbildning i medarbetarsamtal

Efter en chefsutbildning kan ett väl genomfört medarbetarsamtal förbättra både arbetstillfredsställelse och trivsel, och därmed bidra inte bara till en bättre stämning utan även till ökad produktivitet. Det är viktigt som chef att kunna fånga upp synpunkterna från varje anställd, oavsett hur väl man känner personen. En chefsutbildning ger både verktyg och ökade kunskaper.

Det är viktigt att vara lyhörd och låta den anställde berätta hur han eller hon upplever arbetsplatsen och sina arbetsuppgifter. För att man ska komma till samtalet väl förberedd är det lämpligt att skicka ut ett formulär i förväg med frågor som handlar om ansvar, ambitioner, utvecklingsmöjligheter men även relationer till övriga anställda och problem eller kritik. På en chefsutbildning kan man få tips om mallar inför medarbetarsamtal, men det kan även vara lämpligt att ta fram ett helt nytt formulär, anpassat till det egna företaget.

Ett medarbetarsamtal är även ett utmärkt sätt att lära känna alla de anställda och att få igång en ömsesidig dialog, och det är ett bra sätt att fånga upp problem och kritik. Därmed kan det betyda oerhört mycket när det gäller att öka trivseln på arbetsplatsen. En chefsutbildning handlar om att lära sig metoder som bidrar till att både individen och organisationen utvecklas.

Vid ett medarbetarsamtal kan det komma fram användbara förslag till förbättringar, och därför är det extra viktigt att ha en plan för uppföljning. Då kan man verkligen fånga upp synpunkterna, och denna möjlighet till inflytande är i sig en viktig faktor för att öka trivseln. Arbetet blir helt enkelt mer meningsfullt, och därigenom blir samtalet ett verktyg för att öka demokratin på arbetsplatsen. Modernt ledarskap bygger på att ta vara på kompetens och kreativitet hos varje individ, och oavsett om man är ny som chef eller har mångårig erfarenhet är det aldrig fel att öka sina kunskaper genom att delta i en chefsutbildning.

Medarbetarsamtal nu