apr 23

Chefsutbildning i retorik

Att vara en bra retoriker – gå en retorikkurs

Gå en retorikkurs. En bra retorisk förmåga är av största vikt om man ska lyckas hålla ett bra tal helt enkelt. Det finns många olika typer av tal, både sådana som utförs privat på kanske ett bröllop eller ett dop. Sedan finns det även sådana som utförs inom arbetet. Kanske ska man som chef hålla ett tal till de anställda, eller hålla tal på en kongress inom det område företaget verkar. Det kan alltså vara en bra förmåga att som chef ha kunskap inom retorik om man någon gång utsätts för att inom yrket behöva göra och hålla ett tal av någon sort. Kanske kan det också vara så att man har någon form av tjänst där man mer eller mindre håller tal regelbundet. Man kan därför reflektera över om grundläggande retorikkurs inte borde läras ut under en chefsutbildning.

De som går en chefsutbildning har ju knappast som största mål att få stå inför en publik och hålla ett tal, utan de vill ju leda och få ha ansvar över ett bolag, företag eller övrig verksamhet. Men sen kanske det jobbet också medför att man kan tvingas att behöva hålla tal någon gång. Har man då en grundläggande retorikkurs att luta sig tillbaka mot då kan det upplevas som en stor fördel vilket gör att man kanske inte alls behöver känna någon nervositet över om talet kommer bli bra eller inte.

Retorik kan alltså vara ett användbart verktyg i yrkeslivet även om man inte jobbar med något retoriskt arbete i grund och botten. Så kanske borde man fundera över att inkludera retorisk träning, en retorikkurs i miniformat, i en chefsutbildning. Har man fått kunskaper inom detta från arbetslivet kan det ju även då förstås vara användbart i det privata livet. De flesta skulle med största sannolikhet vilja göra det bästa möjliga talet om de till exempel tänkt hålla tal på någon anhörigs bröllop.

Retorik nu

Retorik