apr 23

Utbildning i coachande ledarskap

Utbildning i coachande ledarskap

Det finns väldigt många olika idrottsklubbar och idrottsföreningar, många av dessa har många som arbetar inom verksamheten. De stora klubbarna måste ju förutom alla tränare även ha folk som tar hand om ledarskap, bokföring, administrering och marknadsföring med mera. Men det viktigaste för klubbarna är ändå att man har kompetenta, drivna och intresserade tränare som bedriver ett coachande ledarskap eftersom att det är dem som ska inspirera barnen och ungdomarna och få dem att hitta glädje och passion inom sporten. Har man utvecklat sitt ledarskap kan det göra att man har bättre förutsättningar att lyckas som ledare i många olika sammanhang bland annat inom tränaryrket.

De kunskaper man får från en ledarskapsutbildning eller ett jobb som chef, som till exempel att kunna motivera anställda, ha koll på hur personalen trivs och så vidare kan också anpassas för att passa inom olika sporter och för att skapa ett bra ledarskap. Det betyder inte att man inte kan rikta sig till vem som helst när man rekryterar ledarprofiler till en sportförening, utan man måste vara öppen för att ge alla olika typer av personligheter chansen. Kanske är det den man minst anar som kan vara den som är allra mest lämpad att leda ett lag eller en klubb.

Har man en klubb som lyckats skapa ett väl fungerande och bra ledarskap så resulterar det också ofta i att man inom klubben når framgångar. Det är då mycket större chans att personer som innehar förutsättningar inom sporten lyckas och blir duktig då föreningen kunnat ge tillräckligt stöd och support för denne person. Det är med andra ord så att sportklubbarna har en central roll i skapandet av nya idrottstalanger, och förutom den aktive själv så är tränarna de kanske allra viktigaste i skapandet. En kompetent, förstående person med bra utbildning i ledarskap samt en brinnande passion för idrotten kanske skulle vara den bäste kandidaten för en tränarroll.

Coachande ledarskap nu

Coachande ledarskap