Ny som chef – utbildning 2 dagar

Ny som chef – 2 dagar – Givande chefsutbildning:

Välkommen till en chefsutbildning för dig som är ny som chef (Kursprogram) – 2 dagar under vilka du lär dig grunderna i ledarskap, kommunikation, konflikthantering, arbetsrätt, medarbetarsamtal med mera. Varje del är av stor betydelse för dig som är ny som chef. Du inleder nu ett nytt avsnitt i ditt yrkesliv, du blir chef och tar ett stort kliv uppåt i karriären. Det är ett efterlängtat steg och ett klart lysande bevis på att du lyckats yrkesmässigt. För att du ska få en bra och snabb start som ny chef är det bra om du har rett ut alla begrepp, innan du tillträder din nya tjänst.

Ny som chef – 2 dagar intensivträning

Något av det första du bör göra är att gå en chefsutbildning. Välj din kurs med omsorg och se till att den är anpassad efter de speciella villkor som gäller för dig som är ny som chef. Din förväntan inför ditt nya uppdrag är stor och det finns en risk att du kastar dig in i en värld du vet mycket lite om och som visar sig vara svårare att tackla än du först räknat med. Utbildningen Ny som chef ger dig bland annat något som du sällan annars ger dig själv; egen tid att tänka igenom ditt nya jobb. Under kursen kommer du till insikt om vad jobbet kommer att medföra och hur många sidor det har.

Utbildning för ny som chef

En hel del nya chefer är redan tidigare så kallade informella chefer. De är den naturliga auktoriteten som kollegorna vänder sig till för att få stöd, vägledning och råd. Att då också få titulera sig chef känns som en naturlig följd av något redan påbörjat. Detta är en bra sak att ha med sig in i sitt nya arbetsliv och en hel del ledarkunskaper finns förmodligen redan, men det finns också delar som den informella chefen aldrig sysslat med. Att ha det juridiska ansvaret för personalen med anställningsvillkor, lönesättning, förmåner och utvecklingsmöjligheter är en helt annan sak än att arbetsleda och ge råd. Att vara den som har ansvar för att konflikter löses och osämja hålls på ett minimum kan kännas jobbigt och du behöver verktyg för att veta hur du ska gå till väga. Under din chefsutbildning belyses alla dessa olika delar och fler därtill, vilket ger dig en mycket god start i ditt nya jobb som chef.

Ny som chef | Kursinnehåll

Att vara ny i rollen som chef
Konsten att leda andra
Delaktighet och arbetsglädje
Din framgång i chefsrollen
Att bli chef över sina kollegor
Ledarskap i framkant – tänk nytt!
Osämja och konflikter
Ledaransvaret vid besvärligheter
Utveckla personalen – medarbetarsamtal
Det här med kommunikation
Utveckla din retoriska förmåga
Argumentera som chef
Det viktigaste inom arbetsrättens område

Chefsutbildning för ny som chef

Ett misstag man lätt kan göra när man är ny som chef är att sträva mot perfektion. En chefsutbildning kommer att lära dig vikten av att släppa kravet på att det mesta ska bli perfekt, både inom ditt ledarskap och medarbetarnas resultat. Du kommer inte att bli långvarig som chef om du har den inställningen. Perfektion är varken något som belönas eller något som begärs av dig. Dina resurser är begränsade och därför måste du inse vad som är realistiskt att göra med det du har. Din uppgift är att prioritera det som är viktigast inte att uppnå perfekta resultat.

Ny som chef har ett utvecklande och utmanande jobb

Att vara ny som chef är oerhört utvecklande och utmanande. Om du redan gått en chefsutbildning eller tagit en kurs inom området har du fått en inblick i vad som kommer att krävas av dig i din nya roll. Du måste som chef och ledare kunna släppa på kontrollen och låta vissa saker falla på plats av sig självt. Ingen förväntar sig att du ska vara perfekt så släpp på de onödigt höga krav du antagligen ställer på dig själv i början. Det som kommer att ske om du strävar efter perfektion är att dina medarbetare känner sig underlägsna och tappar suget.

Ny som chef jobbar med coachande chefskap

En av de viktigaste kunskaperna du kommer att lära dig under en chefsutbildning för dig som är ny som chef handlar om det coachande chefskapet. Om du tror att du som chef kan börja med att ge order till höger och vänster kommer du inte bli långvarig på din position. Att ha ordergivning som arbetsmetod får bara negativa följder i form av dåliga resultat, upproriska medarbetare eller tappad arbetslust. Istället måste du lära dig att delegera uppgifter. När du ger ansvar till dina teammedlemmar öppnar det för egna initiativ och ökad självständighet.

Ny som chef vågar delegerar till medarbetare

När du ny som chef vågar ge dina medarbetare utrymme för eget tänkande kommer du få större förtroende och respekt för ditt ledande. Det betyder också att det måste finnas tydliga ramar och riktlinjer, annars skapas bara förvirring. På en chefsutbildning får du lära dig om det viktigaste inom människokunskap. I grund och botten fungerar vi människor likadant när det kommer till vissa beteendemönster. Det handlar om att vi är villiga att arbeta hårt för något vi tror på och att vi anstränger oss när något känns betydelsefullt. Vi presterar mer när vi vet vilka förväntningar som finns på oss och vi utvecklas när vi inkluderas i en process.

Chefskapet för ny som chef

Alla vill vi få bekräftelse och känna att vi bidrar med något. Om du har dessa grundläggande kunskaper i bakhuvudet kommer det att hjälpa dig i din nya chefsroll. En chefsutbildning för dig som är ny som chef ger dig de byggstenar du behöver för att få en bra start. Chefskapet kan vara komplext men om du börjar i rätt ordning kommer också mycket falla på plats av sig självt. Eftersom det kommer krävas en hel del av dig måste du känna dig själv och veta hur du ser på ett chefs- och ledarskap. Om du inte vet vad du strävar mot kan du ju inte heller veta hur du ska gå tillväga för att uppnå det du vill.

Ny som chef - Chefskurs

Ny som chef – Chefsutbildning