Basutbildning för nyblivna chefer

Chefsutbildning | Basutbildning för nyblivna chefer – 2 + 1  dag

Söker du en chefsutbildning (Kursprogram) där du lär dig grunderna inom ledarskap? Då är Basutbildning för nyblivna chefer kursen för dig! Utbildningen ger dig ordentligt på fötterna inför din nya chefskarriär och gör dig uppmärksam på både små och stora saker inom ledarskap. Har du till exempel funderat på vilka problemställningar du kan tänkas ställas inför om du går från att vara gruppmedlem till att bli chef över hela eller delar av samma grupp? Hur kommer dina forna arbetskamrater att ställa sig till att du plötsligt har beslutanderätt över sådant som direkt påverkar deras arbetsvardag?

Vissa kanske gratulerar dig och önskar dig lycka till och menar det, andra kanske säger samma sak men gnisslar samtidigt tänder av ilska eller frustration. Du har lyckats medan de blev kvar. Du klättrar på karriärstegen, medan de står kvar och stampar på samma trappsteg. Att du är medveten om att dessa känslor kan finnas hos din personal är nödvändigt för att du ska kunna hantera besvärliga situationer och få en trivsam och utvecklande arbetsmiljö.

Basutbildning för nyblivna chefer – 3 dagar bara för dig

Att avsätta tid alldeles i början av din nya chefsroll ökar din säkerhet och självtillit. Du lär dig att våga lita på dina egna förmågor och att använda dem på bästa sätt. Det finns ju en anledning till att just du fick jobbet. Människor i din organisation har sett dina kvalifikationer och din potential och har gett dig möjligheten att leda en grupp medarbetare. Genom att gå kursen Basutbildning för nyblivna chefer utvecklar du dina ledartalanger och lär dig att plocka fram det som gör dig till en ledare.

Basutbildning för nyblivna chefer – 3 dagar | Kursinnehåll

Att leda – ledarskapets fundament
Coachning som metod att leda andra
Konflikter och dess hantering
Kommunikation som chef
Arbetsrättsområdet – översikt
Hitta och behåll din arbetsglädje!
Att vara effektiv som chef
Chefen och beslutsfattandet

Nyblivna chefer chefsutbildning

Nyblivna chefer