apr 23

Chefsutbildning i utvecklingssamtal

Chefsutbildning i utvecklingssamtal

Inom ett företag eller organisation är det viktigt att man som chef, VD eller personalansvarig har en god kontakt och relation med de anställda för att försäkra sig om att de trivs med arbetet och att de känner att de får den respekt och det inflytande de förtjänar. Även om man som vuxen människa anses själv ska kunna ta hand om sig och sitt jobb på ett sätt att man inte upplever några problem så kan det vara ett bra inslag med utvecklingssamtal. Ett samtal där man med sin närmaste överordnade eller någon annan med chefsutbildning där man, i likhet med i grundskolan och gymnasiet, får prata om och utvärdera sitt fysiska och psykiska välmående och hur man upplever både sitt arbete och sin fritid.

En sådan typ av satsning kan för många upplevas som något positivt. Många upplever olika typer av svårigheter och problem antingen på jobbet, hemma eller både och. Det kan då vara skönt att få prata med någon som kan stötta och eventuellt hjälpa till med att finna en lösning på problemet eller problemen. Det kan även vara aktuellt att chefer kan få ha någon typ av utvecklingssamtal med eventuellt någon högre uppsatt. För även om man har en bra chefsutbildning och förväntas ska kunna ta hand och ge rådgivning när det kommer till andras problem så kan man ju själv också uppleva egna problem och svårigheter.

Utvecklingssamtal borde kanske därför bli en obligatorisk del av alla stora företags och bolags arbete. Man behöver ju självklart inte ha sådana varje månad, men att ha det några gånger ibland, på samma sätt som man kontinuerligt erbjuder chefsutbildning, kan göra att man ser till att de anställda som mår dåligt på något sätt får hjälp. De kan då sedan förmodligen kunna prestera bättre på jobbet och även i större grad bidra till en positiv arbetsmiljö.

Utvecklingssamtal nu

Utvecklingssamtal